Możliwość komentowania Wycena spółek – jakie są najczęściej używane metody została wyłączona

Jakie są najczęściej wykorzystywane metody wyceniania spółek

Wycena spółek – jakie są najczęściej spotykane metody
Na gospodarczym rynku dochodzi dość często do zmian własnościowych w firmach. Dotyczyć to będzie zarówno niewielkich podmiotów, jak również koncernów i korporacji. We wszystkich jednak przypadkach aby zainteresowane strony mogły się porozumieć, to będzie niezbędne zrobienie odpowiedniej wyceny. Pozwoli ona ustalić wartość danej firmy, do jakiej będą się mogli odnieść kupujący i sprzedający. Jednak należy być świadomym tego, że wycena spółki będzie dużo bardziej skomplikowana niż przykładowo domów czy mieszkań. Bierze się to z faktu, że w niejednym przypadku poza składnikami majątkowymi firmy dysponują również biznesowymi kontraktami, patentami czy też mocną marką na rynku. Dlatego też w każdym przypadku należy dobrać odpowiednią do konkretnej sytuacji metodę wyceniania, przez co uzyska się najlepiej wyznaczoną wartość. Obecnie często używana jest metoda majątkowa, która opiera się na policzeniu wszystkich majątkowych składników i równocześnie zobowiązań. Po odjęciu tych wartości od siebie dostaje ostateczną wartość firmy, która będzie punktem wyjścia do prowadzenia negocjacji. Metoda ta dobrze się sprawdza w przypadku niedużych firm, przy dużych zdecydowanie lepsza będzie metoda dochodowa. W jej przypadku przede wszystkim zwraca się uwagę na finansowe przepływy i potencjalne zyski, jakie są możliwe do osiągnięcia. Przez wiele osób to oba właśnie uznawana jest za najbardziej rzeczową i dającą najlepsze rezultaty. Trzecią z często używanych metod jest wycena porównawcza, która pod uwagę bierze podobne firmy z branży.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.